troutskin

troutskin

lördag 30 mars 2013

Orsa Fiskevårdsområdesförening kallar till ordinarie årsmöte

Orsa Fiskevårdsområdesförening kallar till ordinarie årsmöte Måndagen den 15 April 2013
Plats: Orsa Hembygdsgård kl. 19.00 ( Öppnar kl.18.00)
Innan stämman öppnas visas ett bildspel omkring lite av den fiskevård
som utförts i området 2012.
Ärendelistan enligt stadgarna.
... Behandling av Motioner angående utplantering av gräskarp i Lillån och
utplanteringsmängd av regnbåge i Rädsjön.
Den som vid stämman avser att företräda samägd
fastighet eller dödsbo skall visa giltig fullmakt från samtliga andelsägare.
För att underlätta upprättande av röstlängd skall delägare
som avser att rösta på stämman, anmäla detta snarast till Ronnie Persson
dock senast Söndagen den 14 april kl.20.00
På telefon 070 – 652 96 05 eller mail: 7259persson@telia.com
OBS! att anmälan efter denna tidpunkt inte godkänns.
Glöm inte att medtaga fullmakt till Årsstämman.
Vi upprättar röstlängd vid insläpp, alla som anmält sig till stämman
enligt villkoren ovan erhåller röstkort vid insläppet.
Man kan delta i Årsmötet utan föranmälan, dock har man ingen
rösträtt om man inte anmält sig senast den 14 april kl.20.00.
Även om du avstår möjligheten att rösta hjälper du oss att
dimensionera fikat om du ringer och meddelar att du ämnar
delta utan att rösta.
Stämmohandlingarna finns tillgängliga på Orsa FVOF:s hemsida ( www. Ofvo.nu) samt hos Orsa
Outdoor, från och med den 30 Mars.
Välkomna, Styrelsen för Orsa FVOF
 
Skitfiske på er så hörs vi
 
//Fredrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar